Förstudie
Projektledning
Konstruktion
Skåpsbyggnation
Installation
Underhåll
Utbildning
Eftermarknad


Vi utför en förstudie tillsammans med er där vi föreslår lösning och komponentval. Vår ambition är att vi tillsammans tar fram den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen som passar ert företag och er produktion. God planering hör till projektets framgångsfaktor, vi förbereder teknikskiftet minutiöst.

Tjänster

Vi erbjuder förstudier, projektering, programmering, elkonstruktioner,
service, maskinsäkerhet, systembyten och försäljning av automationskomponenter.
Vi arbetar oberoenda av fabrikat med:
Styrsystem (PC & PLC)
Operatörsinterface (HMI, Scada, PC applikationer),
Drivsystem (ställmotorer, frekvensomformare & servo)
Industriell kommunikation
Integrering av produktion & affärssystem
Produktionsuppföljning.
IT & automation
För närmare information om vårt koncept och tjänster, kontakta  Lars-Göran Jönsson

Styrsystemsbyte

Fördelar med ett modernt styrsystem:
Av erfarenhet visar det sig att det är möjligt att
nå en produktionsökning på 20-50 %.
Med hjälp av fjärrsupport uppgraderas och
åtgärdas de flesta eventuella problem på distans.
Ett operatörsvänligare interface där operatören
guidas till handhavande.
Integrationsmöjligheten mellan maskinpark,
kontor och MPS system är oändlig.
Hög tillförlitlighet och repeternoggrannhet.
Modern dokumentation & ritningar.